Nation Radio


ทนาย ย้ำ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปฟังตัดสินคดีจำนำข้าว 25 ส.ค.นี้ แน่นอน 22 ส.ค. 60 20:08 น.

เกี่ยวกับเรา

FM.90.5 MHz. (สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร) ภายใต้ ชื่อ “มิติข่าว 90.5” ผลิตข่าวสั้นต้นชั่วโมง ข่าวเศรษฐกิจกลางชั่วโมง รายการวิทยุ และกิจกรรมต่างๆ ของสถานี รายงานข่าวความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การตลาด ต่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าวสำคัญอย่างเจาะลึก และสัมภาษณ์ บุคคลในข่าว ดำเนินรายการโดยผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ และผู้ดำเนินรายการ ชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คณะทำงาน

 • กองบรรณาธิการ

  • บรรณาธิการลักขณา สุริยงค์
  • ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวอังคณา พุ่มพวงภารดี ศรีภา
  • ผู้ประกาศข่าวและรีไรเตอร์อรสา เทพชัยวรกำแหงธนัชกร เพียรจริง
 • เทคนิคและออกอากาศ

  • หัวหน้าเทคนิคและออกอากาศกุลธวัช ลอยแก้ว
  • ผู้ช่วยหัวหน้าเทคนิคและออกอากาศปรีชา พลเทพ
  • เทคนิคและออกอากาศวัชระ ธนูมาศ
TW-headbar